15/2/07

Complexo Deportivo Fernando Bremón Pérez, A Sardiñeira

Polideportivo da Sardiñeira
Avda. Arteixo s/n, Baixo. 15008 A Coruña
Teléfono: 981 151 291

Horario de oficina:

Inverno (setembro a xuño):
Luns a xoves de 09:00 h. a 14:00 h. e de 16:00 h. a 19:00 h.
Venres de 09:00 h. a 15:00 h.

Verán (xullo e agosto):
Luns a venres de 08:00 h. a 15:00 h.


Horario de instalacións:

Inverno (setembro a xuño):

Luns a venres de 08:00 h. a 23:30 h.
Sábado de 08:30 h. a 21:00 h.
Domingos e festivos de 09:00 h. a 15:00 h.

Verán (xullo e agosto):
Luns a venres de 08:00 h. a 23:30 h.

Servizos:

2 campos de fútbol. 2 ximnasios. Aeróbic-Acondicionamento físico (só subscritores). Aquagym, aquarunning, aquaeróbic. Cursos de natación (trimestral). Xogos de recreo. Mantemento deportivo (só subscritores). Natación Terapéutica (mensual). Natación terceira idade. Piscina. Pista polideportiva. Sala de musculación (sábados pola tarde e domingos pechada). Sala de tiro con arco. Sauna (Só para subscritores). Solario (Só para subscritores previo pagamento).

Titularidade:

Xunta de Galicia.

Acceso:

Cotas non socios:

Entrada a piscina: 3,75 euros por día.
Os posuidores do carné de estudante ou menores, ata 16 anos: 1,35 euros.
Os non socios que entren con carné de estudante deberán abandonar as instalacións antes das 16:00 h.

Cotas socios:

Cota inicial: 23,15 euros.

Abonos mensuais:

* Aboo mini (luns a venres de 8:00 a 15:00 para maiores de 16 anos): 16,55 euros
* Abono maxi (todos os días en horario completo para maiores de 16 anos): 24,25 euros
* Abono familiar maxi: Cabeza de familia: 10,95 euros, Cónxuxe: 4,40 euros, Fillos entre 6 e 18 anos: 4,20 euros, Fillos menores de 6 anos: gratuíto. Familias numerosas: Terceiro fillo e seguintes gratuíto.

Abono terceira idade maxi (maiores de 60 anos): 15,45 euros.

Documentación a presentar para facerse socio:

* Impreso de inscrición.
* 2 fotografías tamaño carné por persoa.
* Fotocopia do DNI.
* Fotocopia do Libro de familia (só para abonos familiares).
* Datos para domiciliación bancaria.
* Aboar o importe correspondente á cota de entrada e á mensualidade en curso.

*Información recollida da web do Concello da Coruña, http://www.coruña.es


Para ler máis no blog sobre a zona da Sardiñeira, preme aquí.

Blog Barrio dos Mallos 2013. Template by Dicas Blogger.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TOPO